Polacy mają dość reklam

Na przestrzeni 4 lat zauważalny jest trend wzrostowy Wskaźnika Irytacji Reklamą. Jednak znacznie wyższe wartości wskaźnika w ostatnim półroczu wynikają ze zmiany metodologii badania i rezygnacji z ankiet telefonicznych na rzecz internetowych. Większa otwartość, szczerość oraz bezpośredniość w ocenie respondentów internetowych niż osób badanych przez telefon oraz wystawienie na reklamy w Internecie, także w czasie wypełniania kwestionariusza, wpływają na większe poirytowanie badanych.

Porównanie pierwszych kwartałów 2012 r. i 2013 r. dostarczyło ciekawych wniosków na temat irytacji reklamą wśród Polaków. Szczegółowa analiza Wskaźnika Irytacji Reklamą w tych okresach wskazuje, iż największy wzrost irytacji nastąpił w grupie 15-24 lat (o 1,24, wynosi aktualnie 6,2) oraz wśród studentów i uczniów (o 1,29, wynosi aktualnie 6,1), którzy spędzają najwięcej czasu na surfowaniu po Internecie. Najniższe różnice w poirytowaniu były wśród Polaków w wieku 50-59 (o 0,35, wynosi aktualnie 6,6) oraz emerytów i rencistów (o 0,21, wynosi aktualnie 6,6) – grup, które w badaniu telefonicznym były najbardziej rozdrażnione reklamami. Powyższe przyrosty są skutkiem przejścia z ankiet telefonicznych na internetowe oraz różnic pomiędzy czasem poświęcanym na różne media m.in. telewizję i Internet.

Zaskakujący jest fakt, iż nie można zaobserwować „zimowej sezonowości” w 2012 roku. W poprzednich latach widoczny był znaczny spadek irytacji w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Świąteczna, rodzinna atmosfera oraz sylwestrowy nastrój pozytywnie oddziaływały na respondentów, co odzwierciedlają niższe wskaźniki. W 2009 r.  i 2010 r. średnia wskazań wyniosła 5,5, natomiast w 2011 r. – 5,8. Grudzień 2012 r. nie przyniósł spadku irytacji i średni WIR ukształtował się na poziomie 6,4. W tym miesiącu wskaźnik pobił kolejny rekord, bo aż 44% respondentów wskazało na wysoki stopień irytacji reklamą (8-10, w skali 10-stopniowej).

Pomiar irytacji reklamą w najbliższych miesiącach umożliwi ocenę wpływu zmiany metodologii badania z CATI na CAWI z perspektywy długookresowej. Czy irytacja spadnie wraz z nastaniem lata, tak jak to miało miejsce w poprzednich latach? Czy nowe jesienne propozycje stacji telewizyjnych wpłyną na większe poirytowanie reklamą? Być może pory roku i nowe ramówki nie wpłyną na duże wahania WIR i  utrzyma się on na stabilnym poziomie.

 

O badaniu:

W lutym 2009 r. Dział Badań OMD uruchomił projekt badawczy pod hasłem Wskaźnik Irytacji Reklamą. Każdego tygodnia miejska próba 340 respondentów w wieku 15-59 lat odpowiada na pytanie o to, w jakim stopniu na skali 1-10 przeszkadzały im reklamy, z którymi zetknęli się w różnych mediach. Do tej pory przebadano już przeszło 70 tysięcy respondentów. W czwartym kwartale 2012 r. nastąpiła zmiana metodologii z CATI na CAWI.

Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Zaufali nam

Śledź nasz profil na portalu Linkedin