Newsletter

newsletter 1

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem danych osobowych jest OMD Sp. z o.o.z siedzibą w Warszawie, 02-812, ul. Ibisa 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000272433, NIP 951-220-49-28(zwana dalej „Administratorem”).
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usługi „Newsletter”, tj. w celu przesyłania na wskazany adres e-mail wiadomości mailowych.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda.
 4. Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na naszą rzecz (tj. usługi IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.
 5. Państwa dane będą przechowywane przez okres realizacji usługi, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres.
 6. Przysługuje Państwu prawo do:
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji usługi Newsletter.
 2. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych w osobie: Phillp Rees, Phillip.Rees@omnicommediagroup.com, +44 (0) 7740 924812.

belka OMD MDM FUSE RESOLUTION ANNALECT czerwona-01

Zaufali nam

Śledź nasz profil na portalu Linkedin