OMD PONOWNIE Z NAJWYŻSZĄ SATYSFAKCJĄ KLIENTÓW

Jak co pół roku dom mediowy OMD ( Macroscope ) przeprowadził ankietę satysfakcji wśród swoich Klientów. Wynik najnowszego badania dla 2007 roku po raz kolejny pokazał bardzo wysoki poziom zadowolenia Klientów ze współpracy z OMD ( Macroscope ).
W odpowiedzi na pytanie, „Z jakim prawdopodobieństwem poleciłby Pan/Pani współpracę z OMD ( Macroscope ) swojemu partnerowi biznesowemu?” 78% Klientów odpowiedziało, iż z prawdopodobieństwem powyżej 80%. Średni wynik wynosi 83%, czyli dokładnie tyle, ile w poprzedniej edycji badania w lipcu 2007 r.

Badanie to potwierdziło również, iż Klienci cenią sobie wsparcie OMD ( Macroscope ) w sferze badań rynku oraz proponowane narzędzia badawcze, prezentowane przez agencje zrozumienie związku strategii marketingowej Klienta z kreacją i strategią mediową oraz inicjatywę przy opracowywaniu propozycji optymalnego rozlokowania budżetu.

Dotychczas największym osiągnięciem OMD ( Macroscope ) w podobnych badaniach było dwukrotne zdobycie w kolejnych latach II miejsca w rankingu najlepszych domów mediowych w Polsce przygotowanym przez Stowarzyszenie Agencji Reklamowych.

„Tak wysokie oceny uzyskiwane w różnorodnych badaniach – prowadzonych zarówno przez niezależne instytucje, jak i własne działy, dowodzą stale utrzymującego się najwyższego profesjonalizmu domu mediowego OMD ( Macroscope ). Cieszy mnie to i daje tym większą przyjemność i dumę z kierowania tak doskonałym i zaangażowanym zespołem ” – mówi Beata Kowalewska, dyrektor zarządzająca OMD ( Macroscope ).

Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Zaufali nam

Śledź nasz profil na portalu Linkedin