OMD NOMINOWANE DO NAGRODY EFFIE 2008

OMD ( Macroscope )  zostało nominowane do nagrody Effie 2008 w kategorii Usługi finansowe za kampanię dla Klienta DB Kredyt.

Jest to pierwsza w historii marki DB Kredyt ogólnopolska kampania mediowa wspierająca nowy w ofercie banku kredyt konsolidacyjny oraz kredyt świąteczny.

Otoczenie Rynkowe

Korzystne perspektywy rozwoju consumer finance spowodowały, że liczna w segmencie kredytów gotówkowych konkurencja zintensyfikowała działania. W 2007 w kategorii reklamowo aktywnych było ponad 40 banków i instytucji finansowych o ugruntowanych pozycjach, co powodowało, że wprowadzenie na rynek nowej marki było bardzo trudne.

Cele kampanii

Celem kampanii był wzrost świadomości marki w kategorii banków o 30% a także zbudowanie świadomości marki w kategorii instytucji finansowych oferujących kredyty gotówkowe. Kampania miała na celu zwiększenie ilości kontaktów oraz ilości umówionych spotkań i wolumenu wypłaconych kredytów.

Grupa docelowa

Grupą celową kampanii były osoby, które przeważnie radzą sobie z podstawowymi wydatkami jednak w okresach takich jak święta czy wakacje zmuszeni są sięgać po instrumenty kredytowe.

Strategia mediowa

Strategia mediowa zakładała silne uderzenie w okresie od października do połowy grudnia. Na każdym etapie strategii weryfikowane były hipotezy dotyczące różnych obszarów mediowych tak, aby efekt końcowy strategii przełożył się na jak największą liczbę kontaktów z infolinią i jak najniższy koszt pozyskania kontaktu. Dominującym medium w kampanii była telewizja oraz prasa. Telewizja, jako medium masowe okazała się medium o największym potencjale w generowaniu liczby kontaktów z infolinią, była też niezbędna do budowania pozycji i wiarygodność banku DB Kredyt na rynku.

W trakcie kampanii wielokrotnie weryfikowane były hipotezy mediowe, a ich wnioski w bezpośredni sposób przełożyły się na ilość i koszt pozyskanych kontaktów z infolinią. Były to m.in. decyzje dotyczące: mixu mediów, doboru tytułów, formatów prasowych, doboru stacji oraz spotów przy konkretnych programach, udziału prime time, doboru kopii ze wskazaniem numeru infolinii itd. Taka strategia wymagała wielokrotnych zmian w media planach tak, aby najlepiej rozdysponować budżet w miarę pozyskiwania kluczowych informacji.

Efekty kampanii

W efekcie udało się osiągnąć:

– ponad dwukrotny wzrost świadomości spontanicznej marki w kategorii banki ogółem z 2, 37% przed kampanią do 5, 18% po kampanii (w stosunku do planowanych 3% wzrost o 73%);
– o 75% wyższą świadomość wspomaganą, wzrost z 22, 5% przed kampanią do 39, 5% po kampanii;
– wzrost świadomości spontanicznej w kategorii instytucji finansowych oferujących kredyty gotówkowe do 7,9% po kampanii oraz wzrost świadomości wspomaganej marki do 48,3%.

W grudniu 2007 r. pozycja DB Kredytu była zbliżona do pozycji konkurentów dłużej obecnych na rynku oraz w mediach jak Polbank czy GE Money Bank.

Ponadto efektem kampanii było:

– zwiększenie ilości kontaktów (SMS, telefon, formularz kontaktowy) o 340%,
– zwiększenie wolumenu wypłaconych kredytów o 62%,
– zwiększenie ilości umówionych spotkań o 665%.

 

Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Zaufali nam

Śledź nasz profil na portalu Linkedin