Program

09:00 Rejestracja uczestników, poranna kawa
09:30 Nowe role i narzędzia dyrektorów marketingu – Jakub Bierzyński, CEO OMD
Strategie w marketingu

 • Rewolucja w mediach – jak nowe technologie i najnowsze narzędzia/analizy zmieniają podejście do marketingu
 • Dlaczego nie warto się ścigać na wydatki reklamowe z konkurencją. Ogólne mediowe wnioski z modelowania
 • Na ile różne scenariusze kampanii (media mix) wpływają na sprzedaż
 • Które branże najbardziej mogą skorzystać na modelowaniu
 • Przyszłość marketingu opartego na twardych, policzalnych danych
10:30  Gdzie można ściąć, a gdzie trzeba dodać żeby zarobić – Maciej Głuszak, Software Development Manager, OMD; Joanna Bandera-Sikorska, Research Director, OMD
Narzędzia i rozwiązania

 • Dlaczego popularność modelowania sprzedaży rośnie i jakie branże korzystają z niego najczęściej
 • Modelowanie ekonometryczne jako metoda analizy statystycznej: podstawy analizy regresji, ocena współczynnika determinacji
 • Modelowanie ekonometryczne jako narzędzie do podejmowania decyzji budżetowych w zakresie strategii produktu, ceny, dystrybucji i reklamy
 • Jak wyizolować i zmierzyć siłę wpływu kampanii reklamowej na KPI marki – dekompozycja sprzedaży
 • ile i w jaki sposób można poprawić zwrot z inwestycji reklamowej? Czytanie krzywych efektywności i wyznaczanie poziomu AdStock
 • Bariery i ograniczenia modelowania ekonometrycznego
 • Predykcja i optymalizacja sprzedaży z wykorzystaniem narzędzia Business Scenario Manager, czyli jak wykorzystać model w praktyce
11:30 Przerwa na kawę
11:50 Longterm strategies of brand increase* – Sally Dickerson, Global Director, Brand Science
Tools and solutions, case studies analysis

 • Factors influencing short- and longterm sale. Examples of the brands which gained or lost during the crisis in longer perspective (case study)
 • Main principles of optimization during the crisis:
  • why it is not efficient to cut spendings
  • how much is to recover from market investment during the lean years
 • Relationship between share of voice and share of market
 • Examples depicting the longterm influence of the advertisement on the brand

* Prelekcja w języku angielskim. Organizator nie zapewnia tłumaczenia

13:00 Przerwa na lunch
13:45 Modele ekonometryczne w branży FMCG – bariery i korzyści – Robert Narojek, Commercial Director, Lotte Wedel
Case study

 • Jak się przygotować do projektu ekonometrycznego: zaangażowanie po stronie zleceniodawcy
 • Wybór KPI objaśnionych w modelu oraz poziomu szczegółowości analiz
 • Bariery w przygotowaniu i realizacji projektu: od czynników obiektywnych związanych z danymi, po czynniki subiektywne związane z przywiązaniem do utartych wzorów
 • Wiedza oparta na liczbach – przykłady zastosowań (m.in. Ile warta jest okazja zakupowa? Która kampania daje efekty halo?)
14:20 Sprzedaż a marketing. Jeden front czy dwie różne historie. Panel dyskusyjny – analiza case studies
Marcin Dobrowolski – dziennikarz, Puls Biznesu (moderator)

 • Nowe wyzwania jakie stawia przed graczami zmieniający się rynek dystrybucji: dyskonty ale tez handel elektroniczny. Jak widzą przeszłość i rozwój kanałów, jak się przygotowują… co będzie ważne aby skutecznie konkurować.
 • Inwestycja w markę vs obniżka ceny. Czy warto wytrzymać presję konkurencyjną? Jakie dziś konsekwencje przynoszą podejmowane decyzje a czym się skończą jutro
 • Nowe media jak zmieniają i zmienią reguły gry dla twojego produktu. Jak się na to przygotować

Do udziału w dyskusji panelowej zostali zaproszeni:

 • Jarosław Cybulski, Dyrektor Zarządzający, Cederroth (Soraya)
 • Dawid Forysiak, Marketing Director, OTC Sanofi-Aventis
 • Łukasz Jadachowski, Dyrektor Marketingu, Proama
 • Marek Sypek, Prezes Zarządu Dyrektor Generalny, Agros Nova
15:35 Modelowanie w codziennym podejmowaniu decyzji biznesowych
Małgorzata Nycz, Head of Marketing Departament, BGŻ – case study

 • Cel biznesowy nastawiony na świadomość marki – jak z pomocą modelu zaplanować i osiągnąć jego realizację
 • Za jaką część świadomości marki odpowiada reklama
 • Jak uzyskać ten sam efekt świadomościowy kosztem o 30% niższym
 • Pomiar wartości celebryty w reklamie – jak sprawdzić opłacalność kampanii
16:10 Zakończenie, poczęstunek i wręczenie certyfikatów

Zaufali nam

Śledź nasz profil na portalu Linkedin