The Future

wszysrtkie konferencje 1920x600

Future of…

Cykl konferencji organizowanych przez Grupę OMD o nadchodzących trendach w dziedzinie mediów i marketingu.

Chcesz wziąć udział w kolejnych wydarzeniach z cyklu?

Zarejestruj się! Otrzymasz zaproszenie emailem.

Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Formularz rejestracyjny

  >> Zobacz więcej

 1. Administratorem danych osobowych jest Omnicom Media Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ibisa 14, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000029777, REGON 010296560, NIP 5220005657 (zwana dalej „Administratorem”).
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów lub usług Administratora.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda osoby uprawnionej.
 4. Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na naszą rzecz (tj. usługi IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.
 5. Państwa dane będą przechowywane przez okres dopuszczalny powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub do ewentualnego wycofania zgody.
 6. Przysługuje Państwu prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w konferencji.
 8. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.
 9. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych w osobie: Phillp Rees, kontakt: krzysztof.dadura@omd.pl

*Pola wymagane

O konferencji

wszysrtkie konferencje 1920x600

 

The Future of Poland

Zespół OMD UK w 2013 r. zrealizował badanie, którego celem było określenie wpływu kryzysu na styl życia, zakupy, konsumpcję mediów i marek, a także oczekiwania konsumentów i postawy wobec życia w Wielkiej Brytanii. Obserwacja brytyjskich konsumentów w świetle długoterminowego kryzysu, spowolnienia gospodarczego, zaowocowała powstaniem pierwszego projektu Future of Britain www.omdukblog.com/futureofbritain/. Projekt „Future of” jest częścią ogólnoeuropejskiej inicjatywy OMD. W Polsce, w ramach projektu, zrealizowaliśmy badanie ilościowe, w którym poruszona została tematyka przyszłości Polski i Polaków. Wyniki badania zostały zaprezentowane na konferencji The Future of Poland. Projekt „Future of” został wprowadzony również na innych rynkach, m.in.: w Belgii, w Hiszpanii, we Włoszech czy na Litwie, dzięki czemu możliwe jest porównanie Polaków do mieszkańców innych krajów.

The Future of TV

Czym jest adressable TV? Czy adressable to to samo co programmatic TV? Jakie są przewagi addressable TV nad tradycyjną emisją spotów w telewizji linearnej? Co dalej się wydarzy? Te pytania były najczęściej zadawane jesienią 2016 roku. Dlatego zorganizowaliśmy konferencje The Future of TV. Rozmawialiśmy  o automatyzacji bookingu, wykorzystującym rozwiązania programmatic oraz o zmianach jakie niesie ze sobą addressable TV.  Wśród prelegentów znalazła się m.in. Anna Podskarbi, managing director OMD Optimum Media i Robert Plesko, managing director OMD Macroscope.

The Future of Communication

Jesienią 2017 jednym z najbardziej gorących tematów było AI.  To czas kiedy przedstawiciele branży  zadawali sobie takie pytania jak: Czy należy bać się sztucznej inteligencji? Na to pytanie odpowiedziała Marta Pichlak-Miarka, managing director Annalect (Grupa OMD), która w swojej prezentacji przedstawiła rozwój sztucznej inteligencji na świecie. Wskazała szanse i zagrożenia dla biznesu i społeczeństwa jakie za sobą ten rozwój niesie. Nie obyło się bez prezentacji wyników badania (https://omd.pl/wp-content/uploads/2017/09/OMD-The-future-of-communication_Retail-Revolution-Research-study_2017.pdf ) „Sztuczna inteligencja widziana oczami klienta” zrealizowanego przez OMD na 12 europejskich rynkach. Kamila Kownacka  managing director Digital Resolution (Grupa OMD) odpowiadała na pytanie czy markę powinien reprezentować bot? Wskazywała również na korzyści i zagrożenia płynące z automatyzacji komunikacji z klientami. O sztucznej inteligencji w praktyce i zastosowaniu image recognition w kampaniach marketingowych opowiadał Robert Plesko, managing director OMD Macroscope oraz Anna Podskarbi, managing director OMD Optimum Media.

 

 

Prelegenci

Future of…

Jakub Bierzyński

CEO OMD

AdMan 2017 wg PRESS. Socjolog, przedsiębiorca, inwestor, publicysta, komentator rynku mediów i aktualnych kwestii społecznych.
Prezes domu mediowego OMD, a także jeden z założycieli SMG/KRC Poland (dziś Kantar Millward Brown), największej w Polsce agencji badań rynkowych.

Otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia rynku reklamy między innymi “Lidera 10-lecia rynku reklamy” przyznany przez miesięcznik Businessman. Juror w międzynarodowych konkursach reklamowych: Goldendrum 2005 w Portoroż, Dubai Lynx 2008 i Mixx Awards Europe 2016. Laureat 5 wyróżnień i nagrody głównej Złotego Lwa w Międzynarodowym Konkursie Reklamowym w Cannes. Prowadzi fundację pomocy dzieciom Kółko Graniaste. Jakub Bierzyński ukończył Uniwersytet Warszawski, Wydział Socjologii. Pracował jako asystent nauczając statystyki, metodologii badań społecznych, analiz komputerowych i metod badań rynkowych (1990 – 1992). Stypendysta Fullbrighta na Univesity of California Berkeley.

Program

Szczegóły wkrótce.

Śledź nasz profil na portalu Linkedin