Dom mediowy OMD z nową identyfikacją wizualną

Od 23 kwietnia OMD wprowadza nową identyfikację wizualną.

Always in motion. Zawsze w ruchu. Dynamicznie postępująca fragmentaryzacja rynku mediów oraz personalizacja reklamy inspiruje OMD i wyznacza nowy kierunek działalności agencji. „Always in motion” to esencja marki OMD i źródło jej przewagi konkurencyjnej. Od 1993 roku, kiedy powstała agencja, dom mediowy pod skrzydłami założyciela, Jakuba Bierzyńskiego jest liderem innowacji. Przez lata agencja tworzyła i rozwijała lokalne narzędzia, aby zoptymalizować kampanie i uzyskać możliwie największy zwrot z inwestycji reklamowych klientów.

„Zawsze rozumiałem potrzebę zmian i starałem się przewidzieć kierunek w jakim podąży rynek. Innowacja napędza moją wizję firmy i definiuje styl pracy zespołów OMD, którzy w codziennej pracy szukają sposobów jej implementacji. Nowe logo oddaje ideały firmy, którym pozostaję wierny od lat – mówi Jakub Bierzyński, CEO OMD. – Zachodzący właśnie proces to również moment rozpoczynający serię inwestycji w kolejne po RTB innowacyjne narzędzia, mające na celu umacnianie przewagi konkurencyjnej OMD” – dodaje.

OMD na czele z Jakubem Bierzyńskim niejednokrotnie już udowadniało, iż potrafi trafnie przewidzieć kierunek nadchodzących zmian. W 1999 przy domu mediowym powstała pierwsza szkoła mediów OMD School. W 2005 roku agencja otrzymała Gold Cannes Lion za launch HEYAH – jedynego złotego lwa przyznanego polskiemu domu mediowemu. W tym samym roku OMD w swoich strukturach stworzył jako pierwszy na rynku dział reklamy niestandardowej: Mozaic, specjalizujący się m.in. w umieszczaniu produktów w serialach, produkcjach kinowych, wydarzeniach muzycznych oraz branded content. Już w 2007 roku OMD jako pierwszy na rynku wprowadził multimedialne zespoły operacyjne, integrując Internet z mediami tradycyjnymi. W roku 2008 OMD wdrożył całkowicie autorskie i unikalne do dziś na rynku polskim narzędzie optymalizujące planowanie i zakup kampanii telewizyjnych: TV Warrior. Od 2008 roku dział badań OMD realizuje modele ekonometryczne dla zdecydowanej większości swoich Klientów, jak również spoza portfolio OMD. W 2009 OMD przedstawił do dyspozycji swoich Klientów unikalne na skalę europejską, a jednocześnie dostosowane do realiów polskich narzędzie AdEffect. W oparciu o model ekonometryczny AdEffect pozwala optymalizować strategię mediową pod kątem efektywnego budowania świadomości marki i reklamy. W połowie 2011 roku OMD zrealizował pierwsze kampanie internetowe przy użyciu technologii RTB, wchodząc w II Q 2012 z doświadczeniem po realizacji kilkudziesięciu kampaniach.

W przeddzień 20-lecia działalności OMD w Polsce agencja prezentuje nową identyfikację wizualną. Nowe logo ma symbolizować to co mieści się w „sercu marki” OMD, umiejętność identyfikowania i dynamicznego dostosowywania się do zmieniającej się rzeczywistości. Nowe logo OMD zostało zaprojektowane tak, by zobrazować ruch: pięć wariantów projektu, może być używane wymiennie. Symbolika zmiany zawarta w projekcie wyraża obraz rynku mediów, który obecnie zmienia się dynamiczniej niż kiedykolwiek wcześniej. Trzy litery przedstawione w ruchu tworzą logo powstałe przy zachowaniu tzw. złotego podziału.

Agencja jednocześnie nie odchodzi od filozofii „insights, ideas, results”. Pracownicy OMD zawsze starają się zgłębić i zrozumieć (insights) istotę marek i ich konsumentów, zaproponować optymalny system komunikacji (ideas), tak aby Klient osiągnął wybitne rezultaty sprzedażowe (results). Ten prosty system w dalszym ciągu wytycza sposób podejścia do planowania mediów w OMD.

 

Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Zaufali nam

Śledź nasz profil na portalu Linkedin