Badania OMD najwyżej cenione przez klientów według rankingu Smile Check 2009!

Spośród 17 domów mediowych zgłoszonych do udziału w badaniu Smile Check 2009 a 13, których wyniki zostały opublikowane w raporcie – domy mediowe OMD osiągnęły dwa najwyższe miejsca w ocenie zadowolenia Klientów ze współpracy i service’u w obszarze „Dział badań, analiz i reaserchu”.

Wieloletnie inwestycje w budowę i udoskonalanie narzędzi badawczych oraz intensywny rozwój modeli ekonometrycznych i narzędzia AdEffect w 2009 r. tym samym zyskały najwyższe uznanie ze strony Klientów.

W badaniu SmileCheck 2009 znacznie powyżej średniej rynkowej ocenione zostały przez Klientów w szczególności kryteria:

– posiada pełny zestaw narzędzi do oceny i analiz ekonometrycznych,

– w zrozumiały i przekonywający sposób przedstawia wyniki analiz ekonometrycznych,

– dobrze zna rynek badań, zna nowe trendy badawcze i potrafi je rekomendować.

Unikalny na skalę Polski projekt ekonometryczny AdEffect został zbudowany na podstawie obszernej bazy danych, zawierającej wyniki wyłącznie z polskiego rynku. Dane wykorzystane w modelu pochodzą z monitoringu prowadzonego od 2001 przez dział badań OMD – trackingowych badań świadomości marki i reklamy dla:

  • 70 kategorii produktowych reprezentujących szeroki przekrój branż produktowych i usług;
  • 714 marek o różnorodnym statusie rynkowym pod względem ich świadomości;
  • 1 034 kampanii reklamowych o zdefiniowanych parametrach mediowych;
  • 4 353 spotów telewizyjnych opisanych na wielu wymiarach określających jakość kreacji.

Model ekonometryczny OMD pozwolił na opracowane narzędzia AdEffect, służącego do porównywania scenariuszy kampanii. Dzięki tej aplikacji planerzy w domach mediowych OMD ( Optimum Media i Macroscope ), PHD i Easymedia mogą obecnie przeliczać przewidywane przyrosty świadomości marki i reklamy w zależności od zdefiniowanych parametrów kampanii i rekomendować optymalne rozwiązanie w zakresie np. intensywności kampanii, wsparcia kampanii TV w innych mediach, udziału PrimeTime’u czy pozycji premiowanych.

Końcowy model przedstawia w syntetyczny sposób najsilniejsze i najbardziej stabilne zależności, wyodrębniając te elementy strategii reklamowej, które mają wyraźne i konsekwentne przełożenie na mierzalne przyrosty świadomości marki oraz reklamy.

Tak wysokie oceny przez Klientów serwisu agencji w obszarze Dział badań, analiz i reaserchu świadczą także o docenieniu prac nad rozwojem autorskich narzędzi OMD zarówno służących do planowania i optymalizacji kampanii (TV Warrior, Outdoor Media Integrator), jak i  licznych własnych projektów badawczych działu badań OMD realizowanych w odpowiedzi na bieżące problemy i potrzeby marketingowe Klientów agencji (m.in. Snapshots, Brand Tracking, Brandscope, LifeScope, etc.)

Dom mediowy OMD ( Macroscope ) w szczegółowych odpowiedziach Klientów uzyskał w aż 25 na 27 badanych kryteriów w 7 obszarach oceny wyraźnie wyższe niż średnia rynkowa.

Dzięki wysokim ocenom Klientów  OMD ( Macroscope ) osiągnął:

–           pierwsze miejsca w rankingu w obszarach: Rzetelność i Otwartość,

–           drugie miejsce w obszarze: Dział badań, analiz i reaserchu oraz

–           trzecie miejsca w obszarach: Wsparcie i Prestiż.

Najwyższe noty OMD ( Macroscope ) otrzymał od swoich Klientów w obszarze Rzetelność za znajomość branży i rynku działalności marki Klienta (4,50 pkt dla agencji vs średnia punktów dla segmentu:3,97) oraz w obszarze Przełożenie wydatków za to, że oferuje konkurencyjny koszt dotarcia (4,30 pkt dla agencji vs średnia punktów dla segmentu: 4,05).

Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Zaufali nam

Śledź nasz profil na portalu Linkedin