ADEFFECT – unikalne narzędzie ekonometryczne OMD

Dział badań OMD wprowadza unikalne narzędzie ekonometryczne AdEffect, wspierające planowanie kampanii telewizyjnych !

Dział badań OMD, zakończył realizację dużego projektu ekonometrycznego, którego celem było ustalenie uniwersalnych determinant – czynników decydujących o skuteczności kampanii reklamowej. W ramach projektu testowano wpływ ponad 20 czynników potencjalnie warunkujących wynik świadomościowy kampanii telewizyjnych, m.in. wielkość i długość kampanii, dobór stacji telewizyjnych, aktywność konkurencji, mix mediów czy różnorodne aspekty kreacji spotu reklamowego.

Końcowy model przedstawia w syntetyczny sposób najsilniejsze i najbardziej stabilne zależności, wyodrębniając te elementy strategii reklamowej, które mają wyraźne i konsekwentne przełożenie na mierzalne przyrosty świadomości marki oraz reklamy.

Wyniki zostały opracowane w postaci narzędzia AdEffect, służącego do porównywania scenariuszy kampanii. Dzięki tej aplikacji planerzy w domach mediowych OMD ( Optimum Media i Macroscope ), PHD i Easymedia mogą obecnie przeliczać przewidywane przyrosty świadomości marki i reklamy w zależności od zdefiniowanych parametrów kampanii i rekomendować optymalne rozwiązanie w zakresie np. intensywności kampanii, wsparcia kampanii TV w innych mediach, udziału PrimeTime’u czy pozycji premiowanych.

Powstały model ekonometryczny jest unikalny na skalę Polski – został zbudowany na podstawie wyjątkowo obszernej bazy danych, zawierającej wyniki wyłącznie z naszego rodzimego rynku. Dane wykorzystane w modelu pochodzą z wieloletniego monitoringu prowadzonego przez dział badań OMD, który od 2001 roku wykonuje trackingowe badania świadomości marki i reklamy. W rezultacie model opiera się na pomiarach zrealizowanych z wykorzystaniem jednolitej i stabilnej metodologii dla:

70 kategorii produktowych, reprezentujących przekrój branż – od FMCG i OTC po produkty i usługi wysoko angażujące;
714 marek o różnorodnym statusie rynkowym – od tych najsłabiej kojarzonych, poprzez marki sukcesywnie budujące własną świadomość, do najsilniejszych graczy z pozycją liderów;
1 034 kampanii reklamowych o zdefiniowanych parametrach mediowych (na podstawie panelu telemetrycznego AGB Nielsen i monitoringu Expert Monitor);
4 353 spotów telewizyjnych, opisanych na wielu wymiarach określających jakość kreacji reklamowej.

Dysponując tak rozbudowaną bazą obserwacji empirycznych, dział badań OMD stworzył model ekonometryczny, wyłaniający generalne zależności dotyczące wpływu reklamy telewizyjnej na wskaźniki świadomościowe. AdEffect opisuje w sposób ilościowy uniwersalne prawidłowości, stwierdzone dla większości badanych 714 marek i 70 kategorii. W oparciu o twarde, liczbowe dane oraz zaawansowane analizy statystyczne, dostarcza odpowiedzi na wiele powtarzających się pytań z obszaru planowania mediów, a przede wszystkim wskazuje jak najefektywniej rozdysponować budżet reklamowy Klientów.

Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.omgmetrics.pl/?mod=adeffect

Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Zaufali nam

Śledź nasz profil na portalu Linkedin