Newsletter | OMD - innowacyjny dom mediowy

Newsletter

newsletter 1

Administratorem Państwa danych osobowych jest OMD Sp. z o.o. oraz spółki z grupy kapitałowej OMG (zwany dalej „Administratorem”). Z Administratorem można się skontaktować drogą elektroniczną na adres pawel.kurach@omd.pl (Specjalista do Spraw Ochrony Osobowych). Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki newslettera.Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest wyrażona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na naszą rzecz (tj. usługi IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu prowadzenia przez Administratora wysyłek newslettera.
Przysługuje Państwu prawo do:
• żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
• cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem otrzymania newslettera. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości otrzymania newslettera. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

newsletter 2

Zaufali nam

Śledź nasz profil na portalu Linkedin