Więcej o badaniu

Więcej o badaniu

Grupa OMD w ramach projektu Future of Poland, zrealizowała badanie ilościowe, w którym poruszona została tematyka przyszłości Polski i Polaków. Pytaliśmy o postrzeganie własnej sytuacji, przedsiębiorczość, korzystanie z mediów i nowych technologii oraz o podejście do zdrowego stylu życia. Badanie zostało przeprowadzone w sierpniu 2015 metodą wywiadów internetowych na grupie 2000 osób w wieku powyżej 15 lat; próba reprezentatywna ze względu na wiek, płeć i miejsce zamieszkania dla populacji Polski.

Projekt „Future of” jest częścią ogólnoeuropejskiej inicjatywy OMD. Obserwacja brytyjskich konsumentów w świetle długoterminowego kryzysu, spowolnienia gospodarczego, zaowocowała powstaniem pierwszego projektu Future of Britain www.omdukblog.com/futureofbritain/. Zespół OMD UK w 2013 r. zrealizował badanie, którego celami było określenie wpływu kryzysu na styl życia, zakupy, konsumpcję mediów i marek, a także oczekiwania konsumentów i postawy wobec życia w Wielkiej Brytanii. Projekt „Future of” został wprowadzony również na innych rynkach, m.in.: w Belgii, w Hiszpanii, we Włoszech czy na Litwie, dzięki czemu możliwe jest porównanie Polaków do mieszkańców innych krajów.

Zaufali nam

Śledź nasz profil na portalu Linkedin