Dom mediowy OMD wprowadza nowe narzędzia do analizy wyników modeli ekonometrycznych

Dzięki modelowaniu ekonometrycznemu marketerzy z setek informacji marketingowych mogą wyselekcjonować te, które są kluczowe dla ich biznesu. Modele ekonometryczne, budowane przez dział badań OMD w oparciu o zaawansowane metody analiz statystycznych, pozwalają na pomiar wartości reklamy oraz pozostałych elementów marketing-mix, co przyczynia się do znaczących oszczędności i maksymalizacji zwrotu z inwestycji reklamowej. Dom mediowy OMD opracował nowe narzędzie umożliwiające analizowanie wyników modelu ekonometrycznego, zbudowanego dla danej marki – Business Scenario Manager, jak również zaktualizował unikalne na skalę Europy narzędzie – Ad Effect

 

Zalew informacji stanowi problem dla wielu marketerów, którzy muszą radzić sobie z analizą ogromnych ilości danych z różnych źródeł (często ze sobą sprzecznych, niespójnych czy obarczonych błędami) i dynamicznie zmieniających się w czasie. Modelowanie ekonometryczne to proces zaawansowanej analizy statystycznej danych, w którym na podstawie historii zmian poziomu takich czynników jak sprzedaż, ceny, dystrybucja, szerokość oferty, aktywność reklamowa danej marki oraz marek konkurencyjnych, powstaje równanie matematyczne, opisujące pozycję marki w zależności od elementów marketing-mix. Dział badań OMD specjalizuje się w budowie modeli skoncentrowanych na wydzieleniu i ocenie efektów poszczególnych typów reklamy, kalkulacji i porównywaniu zwrotów z inwestycji wygenerowanych przez różne media i kampanie. Beata Szcześniak, dyrektor zarządzająca w domu mediowy OMD: „modelowanie dostarcza mierzalnej, rzetelnej odpowiedzi na kluczowe pytania biznesowe, takie jak: gdzie możemy ograniczyć inwestycje marketingowe bez znaczącego obniżenia poziomu zysków czy jak optymalnie alokować budżet reklamowy pomiędzy kanałami komunikacji?”

 

Business Scenario Manager

Narzędzie, opracowane przez OMD, umożliwiające swobodne analizowanie wyników modelu ekonometrycznego, zbudowanego dla danej marki. Pozwala w łatwy sposób wykorzystać pełną wiedzę z modelu, za którą stoi skomplikowane równanie matematyczne. Podstawowe funkcjonalności narzędzia to:

• Dekompozycja sprzedaży, czyli analiza sprzedaży (historycznej i prognozowanej) w podziale na jej istotne drivery

• Analizy elastyczności, obrazujące jak zmienia się sprzedaż w zależności od zmian intensywności każdego drivera

• Prognozy sprzedaży oraz porównywanie efektywności przyszłych scenariuszy mediowych i marketingowych

 

Ad Effect

Autorskie narzędzie wspierające efektywne planowanie mediów w OMD, oparte o unikalny projekt ekonometryczny. Zgeneralizowany model leżący u podstaw AdEffect powstał na bazie danych z wieloletniego monitoringu wpływu aktywności reklamowej na wskaźniki świadomościowe marek i reklam na polskim rynku. Narzędzie pozwala prognozować efekty świadomościowe kampanii w zależności od wybranych rozwiązań reklamowych oraz porównywać alternatywne scenariusze kampanii.

Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Zaufali nam

Śledź nasz profil na portalu Linkedin